PÄÄSIVULLE

YLEISTÄ SÄHKÖTÖISTÄ JA ASENNUKSISTA

Oman turvallisuuden vuoksi, teetä sähkötyöt aina ammattilaisella.
Saat asennukset turvallisesti , ammattitaitoisesti ja vastuullisesti, kun
käytät Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton STUL:n jäsenyritysten palveluita.
( lainaus STUL:n www-sivuilta )

Sähköalan töitä saavat tehdä ainoastaan sähköalan ammattilaiset, joilla on riittävä pätevyys ja jotka ovat ilmoittaneet toiminnastaan TUKESille. Perusvaatimukset sähköalan töille, laitteistojen käytölle, huollolle ja kunnossapidolle, sähkötarkastuksille ym. on annettu sähköturvallisuussäädöksissä ja TUKES-ohjeissa. Tekniset ratkaisut ja ohjeet on määritelty sähköalan standardeissa.
( lainaus TUKES:n www- sivuilta)